محدوده های دمایی در عایق حرارتی

محدوده دمایی در خصوص عایق حرارتی بین ۷۳ -درجه سانتیگراد ( یا ۱۰۰ -درجه فارنهایت )تا ۹۸۲ درجه سانتیگراد ( یا ۱۸۰۰ درجه فارنهایت ) قرار میگیرد.
عایقهای حرارتی بطور کلی به سه دسته دمایی قابل تقسیم میباشند.

۱عایقهای حرارتی دما پائین :
عایقهایی که در این گروه قرار میگیرند خود به سه دسته زیر تقسیم میشوند:

  • ·         ۱۶ تا صفر درجه سانتیگراد ( معادل ۶۰ تا ۳۲ درجه فارنهایت ) – آب سرد
  • ·         ۱ -تا ۳۹ -درجه سانتیگراد ( معادل ۳۱ تا ۳۹ -درجه فارنهایت ) – انواع مبردها
  • ·         ۴۰ -تا ۷۳ -درجه سانتیگراد( معادل ۴۰ -تا ۱۰۰ -درجه فارنهایت) – انواع مبردها

مهمترین مشکل درباره عایقهای حرارتی دما پائین نفوذ رطوبت و قیمت آن است. به هر حال این نوع عایقها باید مانع ورود رطوبت به داخل خود شوند و حتی اگر آب به آن نفوذ نماید باید قادر به دفع آن باشد. عایق های ضد بخار آب بطور گسترده مورد استفاده قرار میگیرند اما باید اذعان نمود که عایق صد در صد ضد بخار آب وجود ندارد. فشار جریان بخار از سطح گرم بیرونی تا حدی است که حتی با وجود عایقهای ضد آب، بخار آب از طریق شکاف و درز وارد عایق شده و در اثر برودت یخ میزند و نهایتاً منجر به وارد آوردن صدمات جدی میگردد. تراوایی بخار بندها باید بسیار پائین باشد و هر چقدر که میزان سرمایش در سیستم بیشتر باشد نیاز است تا از موادی بعنوان بخار بند استفاده شود که کمترین تراوایی را داشته باشند.
با توجه به اینکه هزینه های تولید سرما به مراتب بیشتر از هزینه های تولید گرما است بنابراین منطقی است که حتی تحت T ∆یکسان، سرمایه گذاری بیشتری برای عایقکاری سیستم های سرمایشی بعمل آید. برای آنکه دمای سطوح گرم بالاتر از نقطه شبنم حفظ گردد، استفاده از عایق های بیشتر برای افزایش ضخامت فراتر از ضخامت اقتصادی در بعضی موارد صورت میپذیرد.

۲عایقهای حرارتی دما متوسط :

محدوده دمایی برای بکارگیری این نوع عایقها بین ۱۶ تا ۳۱۵ درجه سانتیگراد (۶۱ تا ۶۰۰ درجه فارنهایت ) میباشد. چنین محدوده دمایی معمولاً در اکثر فرآیندهای صنعتی، آب گرم و سیستمهای بخار ساختمانهای تجاری وجود دارد. مهمترین عامل در انتخاب عایق برای دماهای فوقالذکر عمدتاً میزان هدایت حرارتی است، ولی عوامل دیگری چون خواص فیزیکی و شیمیایی، دستیابی به اشکال مورد نظر، طول عمر نصب و نهایتاً هزینه از اهمیت ویژهای برخوردارند.

۳عایقهای حرارتی دما بالا
محدوده دمایی برای بکارگیری این نوع عایقها بین ۳۱۵ تا ۸۷۰ درجه سانتیگراد (۶۰۰ تا ۱۶۰۰ درجه فارنهایت ) است. برای عایقهای حرارتی نسوز، مواد و کاربردهای محدودتری وجود دارد. محدوده کاربرد این نوع عایقها در صنایع تولید برق، نیروگاه و پالایشگاه، بویلرهای صنعتی و تجاری، دودکشها، کورهها، زباله سوزها و چندین فرآیند صنعتی دیگر میباشد.
برای تولید عایقهای حرارتی دمای بالا، باید ترکیبی از چند ماده را مورد استفاده قرار داد و از پیوند دهنده های ویژه برای انسجام این مواد بهره گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *