دیافراگم لاستیکی Rubber Diaphragm

  • نیتریل ها NBR
  • HNBR
  • EPDM
  • فلوروکربن / وایتون / Viton
  • سیلیکون Silicone
  • نئوپرن / بای پرن / کلروپرن