مفتول سیلیکونی

از ویژگی های سیلیکون ،نچسب و بهداشتی بودن، انعطاف پذیری و مقاومت آن در برابر کشش و پارگی ،مقاومت در برابر انواع اسید رقیق، باز و آب شور و بسیاری از مواد دیگر به جز روغن می باشد. به همین علت میزان استفاده از این محصول سیلیکونی بسیار زیاد بوده و آن را مورد توجه شمار زیادی از افراد و صنایع قرار داده است.

دسته: