ورق میکا خشک

به عنوان عایق حرارتی و الکتریکی مصرف می گردد و به صورت ورقه هایی با ضخامت ۰٫۳-۲۰ mm ارائه می شود.

همچنین به عنوان شیشه‌های ضد حرارت در دریچه های کوره‌های حرارتی و تجهیزات مشابه مورد استفاده قرار میگیرند.

دسته: