پروفیل سیلیکونی

این پروفیل سیلیکونی در مقاطعی به عنوان درزبند در صنایع و محصولات مختلفی استفاده می شوند، این محصولات از سیلیکون 100% خالص تهیه می شوند و در سختی های مختلف و همچنین با خاصیت تاخیر انداز شعله -Flame Retardant- قابلیت تولید دارند.

دسته: