پکینگ نسوز آزبست گرافیت سیم دار

پکینگ آزبست گرافیت سیم دار دسته ای از نخ های نسوز می باشد که از آزبست بافته شده و سپس با گرافیت پوشیده شده اند. پکینگ آزبست گرافیت سیم دار دسته از پکینگ های آزبست سبز هستند. یعنی پکینگ آزبست گرافیت سیم دار خطر کمتری نسبت به آزبست خالص دارد.

پکینگ های آزبست گرافیت سیم دار با استفاده از سیم هایی به نام اینکونل و سیم استنلس استیل مسلح می شوند و بافته می شوند.از این جهت سیم ها را بر بروی پکینگ آزبست گرافیت مسلح می کنند که بتواند فشار های وارده از خارج را بهتر و راحت تر تحمل کند، بنابر این برای بالا رفتن توان پکینگ آزبست گرافیت آن را با سیم مسلح می کنند.

دسته: