پکینگ نسوز گرافیت خالص

پکینگ نسوز آب بندی گرافیت که عده ای آن را به عنوان نخ نسوز گرافیت خالص می شناسند ، از مرغوب ترین الیاف نسوز گرافیت خالص ساخته شده است . این پکینگ آب بندی نسوز در برابر حرارت مقاومت بسیار خوبی از خود نشان می دهد ، تا آنجایی که متخصصان دمای تحمل شده توسط آن را تا 860 درجه سانتیگراد اعلام کرده اند ؛ اما دمای ایمن آن را برای محیط کار 550 درجه سانتیگراد تعیین کرده اند .

دسته: