چسب نسوز سرامیکی

چسب های نسوز سرامیکی در کوره های داغ که درجه حرارت بسیار بالایی دارند استفاده می کنند. از این چسب ها برای متصل کردن محفظه های  ترمو کوپل که میزان درجه حرارت در آن ها بسیار بالا است، استفاده می شود. از این چسب ها برای دیگ های بخاری که دمای  آن ها به ۱۷۶۰درجه سانتی گراد می رسد، استفاده می شود.

دسته: