برد نسوز – سرامیک فایبر

  • دیواره های کاذب المان های کوره پخت کاشی کف و سرامیک منو پروزا
  • سقف کوره های پخت سوم قطعات لعاب و دکور
  • درب کوره های پخت شاتل و جداره کوره ها
  • دیواره های کوره های الفین صنایع پتروشیمی و گاز