پتو نسوز سرامیک فایبر

کاربردهای پتوهای نسوز سرامیکی

  • سطوح گرم کوره های صنعتی
  • پوشش سقف کوره های Soaking
  • عایق بندی (Shell) پوسته ریخته گری دقیق
  • برای عایق بندی رولرهای کوره های حرارتی (heating)
  • عایق بندی کوره های حرارتی پتروشیمی، ریفورمرها، لوله ها