پشم شیشه

انواع پشم شیشه های قابل ارایه توسط نسوز صنعت نیکان به شرح زیر میباشد :

  • پشم شیشه رولی (پتویی)
  • پشم شیشه پانل (تخته‌ای)
  • عایق لوله (عایق پیش‌ساخته)