پیپر نسوز سرامیک فایبر

  • به عنوان جایگزین آزبست‌ها استفاده می‌شود.
  • به عنوان عایق بندی پشت کار انواع نسوز
  • به عنوان گسکت‌ها و مواد پکینگ
  • به عنوان فیلر (Filler) برای درز انبساط آجر نسوز