چوب پنبه – ورق چوب پنبه

از جمله كاربردهاي ورقهاي چوب پنبه مي توان به استفاده آنها در موارد زیر اشاره كرد :

  • ترانسفورماتورهاي الكتريكي،
  • موتورهاي برقي،
  • پمپهاي آب،
  • خودرو سازي،
  • ريل هاي راه آهن ،
  • دفاع و هوا فضا

اين ورقها در اندازه 1040×1040 ميلي متر در ضخامتهاي 1 تا 6 ميلي متر عرضه مي شوند.